SCOOSYNTH

12 x 1 L flacon

Part.nr.: 02224

Scoosynth is een semi-synthetische 2-takt scooter (benzine) motorolie. Speciaal ontwikkelde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

  • Uitstekende smering van alle motoronderdelen: slijtage wordt effectief voorkomen en de levensduur van de motor in belangrijke mate verlengd
  • Sterk detergerend vermogen: de verbrandingsruimte en uitlaatpoort(en) blijven onder alle rijomstandigheden vrij van afzettingen
  • Motorvermogen blijft hierdoor gedurende lange tijd behouden
  • Nagenoeg volledige verbranding: het milieu wordt ontlast en de bougie(s) blijven goed schoon
  • Zeer goed anticorrosie- en anti-slijtagevermogen
  • Weinig rook- en stankvorming
  • Specifiek geschikt om met ongelode (advies Euro 95) benzine gemengd te worden

Toepassing

Scoosynth is met name ontwikkeld voor hoogtoerige en zwaarbelaste (lucht of watergekoelde) 2-takt scooter motoren. Daarnaast kan het product ook met succes worden toegepast in andere 2-takt motoren zoals motorfietsen, kettingzagen en generatoren. Meng voor het beste resultaat 1 deel Scoosynth of 50 delen loodvrije benzine of hanteer de mengverhouding die de fabrikant voorschrijft. Scoosynth is een zelf mengende 2-takt motorolie maar is ook geschikt voor automatische smeersystemen.

Productspecificaties

API TC
JASO FD
Global GD
Husqvarna 272
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,873
Viscositeit 40 °C, mm²/s 64,60
Viscositeit 100 °C, mm²/s 9,50
Viscositeitsindex 129
Vlampunt PM, °C 100
Vlampunt COC, °C 116
Vloeipunt, °C -24
Total Base Number, mgKOH/g 1,4
Zuurgetal, mgKOH/g 0,50
Sulfaatasgehalte, % 0,14