HDX 20W-20

1 x 60 L drum

Part.nr.: 10106

HDX 20W-20 is een singlegrade motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

  • Sterk detergerend en dispergerend vermogen
  • Sterke weerstand tegen oxidatie
  • Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuimvermogen

Toepassing

HDX 20W-20 is een smeerolie geschikt voor benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren voor personen- en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor diesel-turbo's, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104 C/D niveau wordt voorgeschreven.

Productspecificaties

API SF/CC
CCMC G2/D1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,886
Viscositeit -15 °C, mPa.s 5000
Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,00
Viscositeitindex 98
Vlampunt COC, °C 215
Vloeipunt, °C -24
Total Base Number, mgKOH/g 3,5
Sulfaatasgehalte, % 0,55