SMO 1830

12 x 100 ml flacon

Part.nr.: 22017

SMO 1830 is een minerale naaimachineolie die hoofdzakelijk bestaat uit een mengsel van verzadigde paraffinische en cyclo-paraffinische koolwaterstoffen. Door een intensieve raffinagebehandeling is deze olie zuurvrij en praktisch kleur- en reukloos. Door de hoge zuiverheid is het product voor vele doeleinden te gebruiken. Met handige draai-en doseerdop voor schoon en gedoseerd werken. Draai de dop een kwartslag en knijp een druppel uit de flacon.

Toepassing

SMO 1830 heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij. Door deze eigenschappen kan het product gebruikt worden voor:

  • Als smeermiddel voor fijnmechanische apparaten
  • Naaimachines en andere textielmachines
Let op! SMO 1830 mag niet worden gebruikt in de medische industrie en in de levensmiddelenindustrie, waar levensmiddelen met de olie in contact kunnen komen.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,858
Viscositeit 20 °C, mm²/s 54,00
Viscositeit 40 °C, mm²/s 22,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s 4,40
Viscositeitsindex 109
Vlampunt PM, °C 101
Vlampunt COC, °C 170
Vloeipunt, °C -9