KROON-O-SOL

4 x 5 L teneke

Part.nr.: 03308

Kroon-O-Sol, yüksek seviyede rafine edilmiş çözücüden formüle edilmiş mineral emülsife edilebilir yağ gidericidir. İyi bir temizleme etkisi yaratmak için seçilmiş maddeler eklenmiştir. Kroon-O-Sol, yağları, gresleri, kir ve diğer kirlilikleri parçalardan, motordan, makine ve benzerinden çıkarıp atar.
Kroon-O-Sol, zararsızdır ve 70 °C'lik yüksek alev alma noktası sayesinde yangın riski yoktur.

Uygulama

Bir fırça veya sprey yardımıyla temizlenecek yüzeye Kroon-O-Sol uygulayın. 3 ila 5 dakika emmesi beklendikten sonra, temizlenecek madde akan su veya yüksek basınç hortumu ile durulanabilir. Daha küçük ürünler için, Kroon-O-Sol ayrıca daldırma işleminde de kullanılabilir.
NB: Kroon-O-Sol ya da durulama suyu, doğrudan belediye kanalizasyon kanallarına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır. Durulama suyunun bir yağ/su ayırıcıdan geçirildiğinden emin olun.

Tipik standart analizler

Renk RED
15 °C, kg/l de yoğunluk 0,798
Viskozite 40 °C, mm²/s 1,60
Alevlenme Noktası PM, °C 72
Akma Noktası, °C -36
Sudaki pH - 10% 8,0