SP Matic 4016

12 x 1 升瓶装

Part.nr.: 32214

SP Matic 4016 是多功能合成自动变速箱油。该产品特别适合用于各种无级变速箱,也称为 CVT。SP Matic 4016 采用新一代添加剂和高级合成基础油,具有以下特性:

-适合 CVT 的特殊摩擦性能
-极高的氧化稳定性
-极佳的抗磨损性能
-起泡可能性非常小
-高粘度指数:能保证极端温度下的流动性

应用

SP Matic 4016 是用于 CVT 变速箱的优质多功能合成自动变速箱油。这种多效无级变速箱油适合用于日本和欧洲汽车制造商生产的多种 CVT(包括推式传动带系统和链条系统)。请查看建议数据库了解完整的产品建议。

产品规格

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4
Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE
Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT
GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714
Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / iMMD
Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)
Jatso CVT 8 Hybrid
Mazda JWS 3320
MB 236.20
Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+
Mini Cooper EZL 799 / 799A
Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT
Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / NS-2
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF
Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III
Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V
Toyota CVTF TC / FE / THSII
VW G 052 180 / G 052 516