Massey Ferguson 400 MF 420 (2006 并迟于)

您的Massey Ferguson 400 MF 420 (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins 1103C-33T

  润滑油容量: 6,8 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 3,75 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,2 升
   
 • 驱动桥/液压系统

  润滑油容量: 35 升
   
 • 动力转向

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 转向器

  润滑油容量: 0,9 升