Massey Ferguson 6400 6475 (2004-2005)

您的Massey Ferguson 6400 6475 (2004-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins 1106C-60 ETA

  润滑油容量: 14,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 6 升, 润滑油容量: 8,5 升 (前挂轴)
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,7 升 (前挂轴)
   
 • 驱动桥/液压系统 12/12

  润滑油容量: 67 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 28 升