Massey Ferguson 7200 7274 (CEREA) (2000 并迟于)

您的Massey Ferguson 7200 7274 (CEREA) (2000 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 645 DSBIEL

  润滑油容量: 24 升
   
 • 主减速装置,主传动装置

  润滑油容量: 6 升
   
 • 刀具传动齿轮箱

  润滑油容量: 0,85 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 90 升
   
 • 静液压变速器 4/4

  润滑油容量: 9,5 升
   
 • 齿轮箱

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 离合器外壳

  润滑油容量: 1,5 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 50 升