Massey Ferguson 8000 8590 (1986-1992)

您的Massey Ferguson 8000 8590 (1986-1992)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 23,7 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 5,2 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 手动变速器 3/3

  润滑油容量: 7,6 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 155 升
   
 • 转子变速器 3/3

  润滑油容量: 3 升
   
 • 齿轮箱

  润滑油容量: 2 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 润滑点/润滑嘴,车轮轴承,后桥

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 44,9 升
   
 • 链条