Massey Ferguson 8400 8480 (2005 并迟于)

您的Massey Ferguson 8400 8480 (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Sisu 84ETA

  润滑油容量: 20 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 16 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 2,7 升
   
 • 变速器/液压系统

  润滑油容量: 85 升, 润滑油容量: 90-100 升 (辅助液压装置)
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 13 升
   
 • 液压离合器系统

  润滑油容量: 0,6 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 34 升