Massey Ferguson 8600 MF 8670 (2009-2011)

您的Massey Ferguson 8600 MF 8670 (2009-2011)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Sisu 84CTA

  润滑油容量: 21 升
   
 • 前桥前挂轴差速器

  润滑油容量: 14,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 15 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 7 升 (每个轮毂)
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 14 升 (每个轮毂)
   
 • 液压离合器系统

  润滑油容量: 0,6 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 110 升
   
 • 驱动桥 Dyna-VT

  润滑油容量: 85 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 34 升