Massey Ferguson MF Fortia MF 9795 (2009 并迟于)

您的Massey Ferguson MF Fortia MF 9795 (2009 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Sisu 84CTA

  润滑油容量: 26,5 升
   
 • 主减速装置,主传动装置

  润滑油容量: 10,4 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 97,6 升 (产生动力的后轮传动轴), 润滑油容量: 34,1 升 (储存罐), 润滑油容量: 90,8 升 (标准后桥)
   
 • 转子变速器 3/3

  润滑油容量: 4 升
   
 • 送给器反转器

  润滑油容量: 45 cm3
   
 • 静液压变速器 4/4

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 56,8 升