Acura (USA / CAN) TSX CL9 TSX 2.4 (USA) (2004-2005)

您的Acura (USA / CAN) TSX CL9 TSX 2.4 (USA) (2004-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 K24A2

  润滑油容量: 4,2 升 (维修填充)
   
 • 手动驱动桥 6/1

  润滑油容量: 2,2 升 (干式填充), 润滑油容量: 2 升 (维修填充)
   
 • 液压离合器系统

   
 • 自动驱动桥 5/1

  润滑油容量: 6,5 升 (干式填充), 润滑油容量: 2,8 升 (维修填充)
   
 • 液压制动系统

   
 • 动力转向

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 7,1-7,2 升 (干式填充), 润滑油容量: 5-5,1 升 (维修填充)
   
 • 空调压缩机

   
 • 空调系统