Alfa Romeo 159 939 159 1750 TBi (2009-2011)

您的Alfa Romeo 159 939 159 1750 TBi (2009-2011)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 939B1000

  润滑油容量: 4,25 升
   
 • 手动驱动桥 6/1

  润滑油容量: 2 升
   
 • 液压制动/离合系统,防抱死制动系统

   
 • 动力转向

   
 • 润滑点/润滑嘴,差速器侧 homokinetic 接头

  润滑油容量: 115 克
   
 • 润滑点/润滑嘴,车轮侧 homokinetic 接头

  润滑油容量: 151 克
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 6,6 升
   
 • 空调压缩机

  润滑油容量: 130 cm3