Alfa Romeo 164 164 164 2.0 双火花塞(带催化剂) (1990-1992)

您的Alfa Romeo 164 164 164 2.0 双火花塞(带催化剂) (1990-1992)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
  • 发动机 06416

    润滑油容量: 5,5 升 (初始填充), 润滑油容量: 5 升 (维修填充)
     
  • 动力转向

    润滑油容量: 0,9 升
     
  • 手动驱动桥 5/1

    润滑油容量: 1,8 升
     
  • 液压制动/离合系统

     
  • 冷却系统

    润滑油容量: 9 升 (初始填充), 润滑油容量: 7 升 (维修填充)