Alfa Romeo 75 162B 75 2.5i Quadrifoglio Verde V6 / Cloverleaf (1985-1990)

您的Alfa Romeo 75 162B 75 2.5i Quadrifoglio Verde V6 / Cloverleaf (1985-1990)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
  • 发动机

    润滑油容量: 6,4 升, 润滑油容量: 0,45 升 (凸轮轴储存罐), 过滤器端盖: 0,5 升
     
  • 动力转向

    润滑油容量: 0,8 升
     
  • 手动驱动桥 5/1

    润滑油容量: 2,3 升
     
  • 液压离合器系统

     
  • 液压制动系统

     
  • 润滑点/润滑嘴,车轮轴承,前桥

     
  • 冷却系统

    润滑油容量: 10 升