Aro 24 24 2.5 TD (1993-2006)

您的Aro 24 24 2.5 TD (1993-2006)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Peugeot XD3TP

  润滑油容量: 6 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 1,25 升
   
 • 前桥差速器 (4x4)

  润滑油容量: 1 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 1,7 升
   
 • 手动变速器 4/1

  润滑油容量: 1,8 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,75 升
   
 • 动力转向

  润滑油容量: 3 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 15,6 升