Aston Martin DBS DBS V12 (2011-2012)

您的Aston Martin DBS DBS V12 (2011-2012)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 11 升
   
 • 手动驱动桥 Graziano 6/1

  润滑油容量: 5 升
   
 • 自动制动差速器

  润滑油容量: 1,6 升
   
 • 自动变速器 ZF 6HP26 6/1

  润滑油容量: 9,7 升
   
 • 液压制动/离合系统

  润滑油容量: 0-0 升 (最大和最小之间)
   
 • 动力转向

  润滑油容量: 1,3 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 15 升
   
 • 空调