Audi (EU) 100, S4 100 1.8 (55 kW) (1986-1988)

您的Audi (EU) 100, S4 100 1.8 (55 kW) (1986-1988)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 3 升, 过滤器端盖: 0,5 升
   
 • 手动驱动桥 5/1

  润滑油容量: 2,35 升
   
 • 自动制动差速器

  润滑油容量: 1 升
   
 • 自动变速器 3/1

  润滑油容量: 3 升
   
 • 液压制动/离合系统

   
 • 液压系统,动力转向/制动增压器

  润滑油容量: 1,6 升
   
 • 液压系统,动力转向/制动增压器/调平

  润滑油容量: 2,7 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 7 升