Audi (EU) 100, S4 100 2.4 D (1991-1992)

您的Audi (EU) 100, S4 100 2.4 D (1991-1992)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 5 升, 过滤器端盖: 0,5 升
   
 • 手动驱动桥 012 / 01W / 0A9 5/1

  润滑油容量: 2,25 升
   
 • 液压制动系统

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 6,5 升