Audi (EU) 200 200 Turbo 2.1 (1986-1989)

您的Audi (EU) 200 200 Turbo 2.1 (1986-1989)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 4,5 升, 过滤器端盖: 0,5 升
   
 • 手动驱动桥 5/1

  润滑油容量: 3,2 升
   
 • 自动制动差速器

  润滑油容量: 1 升
   
 • 自动变速器 3/1

  润滑油容量: 3 升
   
 • 液压制动/离合系统

   
 • 液压系统,动力转向/制动增压器

  润滑油容量: 1,6 升
   
 • 液压系统,动力转向/制动增压器/调平

  润滑油容量: 2,7 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 8,1 升