Audi (EU) 90 90 2.0 (1991-1992)

您的Audi (EU) 90 90 2.0 (1991-1992)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机

  润滑油容量: 3,5 升, 过滤器端盖: 0,5 升
   
 • 手动驱动桥 5/1

  润滑油容量: 2,35 升
   
 • 自动制动差速器

  润滑油容量: 1 升
   
 • 自动变速器 4/1

  润滑油容量: 3 升
   
 • 液压制动系统

   
 • 动力转向

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 8,5 升