Åkerman 轮式挖掘机 EW130 (1993-1995)

您的Åkerman 轮式挖掘机 EW130 (1993-1995)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Volvo TD...

  润滑油容量: 8,1 升
   
 • 前桥差速器

   
 • 前桥轮毂减速装置

   
 • 后桥差速器

   
 • 后桥轮毂减速装置

   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 15 升
   
 • 泵传动齿轮箱

  润滑油容量: 4 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 220 升 (总量)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 润滑点/润滑嘴,摆动环 + 齿圈

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 32 升
   
 • 中央润滑系统 Assa

   
 • 耐磨轴承