Ammann 重型线板 AVH AVH 5020 Hatz 1D50 S (2003 并迟于)

您的Ammann 重型线板 AVH AVH 5020 Hatz 1D50 S (2003 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Hatz 1D50

  润滑油容量: 1,5 升, 过滤器端盖: 0,1 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 19 升
   
 • 振动器装置

  润滑油容量: 1 升