Ammann 自驱动振动滚子 AC AC 180 Perkins 1006.6TW (1996-1999)

您的Ammann 自驱动振动滚子 AC AC 180 Perkins 1006.6TW (1996-1999)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
  • 发动机 Perkins 1006-6TW

     
  • 液压系统

     
  • 润滑点/润滑嘴

     
  • 振动器轴承