Atlas GmbH 材料搬运车 200MH (2010 并迟于)

您的Atlas GmbH 材料搬运车 200MH (2010 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Deutz TCD 2012 L06 2V

  润滑油容量: 10 升
   
 • 前桥差速器

   
 • 前桥轮毂减速装置

   
 • 变速器 Powershift

   
 • 后桥差速器

   
 • 后桥轮毂减速装置

   
 • 摆动减速装置

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 350 升, 润滑油容量: 180 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 38 升
   
 • 摆动环轮齿