Ausa 叉车 C 200 H (4X2) Kubota V2003-T (2006 并迟于)

您的Ausa 叉车 C 200 H (4X2) Kubota V2003-T (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota V2003-T

  润滑油容量: 7,9 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 1,4 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 4 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,4 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 45 升
   
 • 液压系统,制动和缓动系统

  润滑油容量: 1 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 7 升