Ausa 叉车 C 200 H (4X4) Isuzu 4LE2 Tier 2 (2006 并迟于)

您的Ausa 叉车 C 200 H (4X4) Isuzu 4LE2 Tier 2 (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Isuzu 4LE2

  润滑油容量: 8,18 升
   
 • 传动箱 Compen

  润滑油容量: 2,73 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 4,09 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,41 升 (每个轮毂)
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 3,18 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,27 升 (每个轮毂)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 45 升
   
 • 液压系统,制动和缓动系统

  润滑油容量: 0,9 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 6,82 升