Ausa 叉车 CVH 25 Isuzu 4JB1 (1994-1999)

您的Ausa 叉车 CVH 25 Isuzu 4JB1 (1994-1999)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Isuzu 4JB1

   
 • 减速器装置

   
 • 变速器,差速器

   
 • 液压系统

   
 • 静液压传动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 润滑点/润滑嘴,升降机链条

   
 • 铰接头