Ausa Multitask BD120ML Perkins (直到 2010)

您的Ausa Multitask BD120ML Perkins (直到 2010)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins

  润滑油容量: 2,8 升
   
 • 前驱动桥

  润滑油容量: 2 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,25 升 (每个)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 16,5 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 4 升