Ausa Multitask BD202HL (2011 并迟于)

您的Ausa Multitask BD202HL (2011 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota V1505

  润滑油容量: 5,75 升
   
 • 传动箱 Compen

  润滑油容量: 1,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 3,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 3,3 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,25 升 (每个)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 38 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 5 升