Ausa Multitask M250M

您的Ausa Multitask M250M应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Isuzu 4LE2

  润滑油容量: 8,1 升
   
 • 传动箱 Compen

  润滑油容量: 2 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 手动变速器

  润滑油容量: 2,7 升
   
 • 液压离合器系统

  润滑油容量: 0,25 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 47 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,25 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 15 升