Ausa Multitask M50

您的Ausa Multitask M50应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Rotax 400

  润滑油容量: 3 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 1,1 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 1,1 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 润滑点/润滑嘴,传动轴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 2,5 升