Ausa 轮式翻斗机 250 AHG Isuzu (1996-2005)

您的Ausa 轮式翻斗机 250 AHG Isuzu (1996-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Isuzu

  润滑油容量: 7,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 2 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 2,25 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 50 升 (液压油箱)
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,25 升 (每个轮毂)
   
 • 液压驱动,油浸式制动器

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 铰接头