Ausa 轮式翻斗机 D 120 AHA Kubota D1105 (2006 并迟于)

您的Ausa 轮式翻斗机 D 120 AHA Kubota D1105 (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota D1105

  润滑油容量: 5,1 升
   
 • 传动箱

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 3,2 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 3,2 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 30 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 5 升