Ausa 轮式翻斗机 D 150 RMG 4X4 Kubota D902 (2008 并迟于)

您的Ausa 轮式翻斗机 D 150 RMG 4X4 Kubota D902 (2008 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota D902

  润滑油容量: 3,7 升
   
 • 前桥差速器

   
 • 变速器

   
 • 后桥差速器

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 16,5 升
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,125 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,25 升
   
 • 拉索和铰接

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 3,1 升