Ausa 轮式翻斗机 D 201 RH Kubota V1505 (2006 并迟于)

您的Ausa 轮式翻斗机 D 201 RH Kubota V1505 (2006 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Kubota V1505

  润滑油容量: 5,73 升
   
 • 传动箱 Compen

  润滑油容量: 1,45 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 3,46 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 3,27 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 37,96 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 5 升