Ausa 轮式翻斗机 D 600 AP Kubota V3300-T (2005 并迟于)

您的Ausa 轮式翻斗机 D 600 AP Kubota V3300-T (2005 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota V3300-T

  润滑油容量: 11,95 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 1,45 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 11,37 升
   
 • 动力换档和转换器 4/4

  润滑油容量: 11,95 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 11,37 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 50 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,95 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 9 升