Belaz 倾卸卡车 256B

您的Belaz 倾卸卡车 256B应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Belaz YAMZ

   
 • 传动箱

   
 • 动力转向

   
 • 后桥差速器

   
 • 齿轮箱

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 传动轴

   
 • 后桥悬架平衡臂

   
 • 液压翻斗系统

   
 • 转向齿轮箱