Belaz 挖掘机 5122 (直到 1983)

您的Belaz 挖掘机 5122 (直到 1983)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Belaz

   
 • 液压系统

   
 • 静液压传动系统

   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 车轮轴承

   
 • 主传动减速器滚子链

   
 • 主传动减速齿轮

   
 • 主传动轴承

   
 • 可转向滚子

   
 • 履带滚子轴承

   
 • 张紧车轮轴承

   
 • 悬臂操纵杆

   
 • 支架滚子轴承

   
 • 齿圈和传动齿轮