Bell Equipment 铰接式卡车和起吊车 2406CL (4x4) Mk I ADE 366TI

您的Bell Equipment 铰接式卡车和起吊车 2406CL (4x4) Mk I ADE 366TI应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 ADE/Mercedes-Benz 366TI

  润滑油容量: 20 升
   
 • 主传动装置

   
 • 传动箱 9100

  润滑油容量: 4,5 升
   
 • 传动轴 Bell

  润滑油容量: 40 升
   
 • 变速器 Allison MD3560P 6/1

  润滑油容量: 28 升 (干式填充), 润滑油容量: 18 升 (维修填充)
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 80 升 (液压油箱)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 47 升