Bell Equipment 履带式挖掘机 HD/HX HD1430R Mitsubishi 6D16-TLE2A

您的Bell Equipment 履带式挖掘机 HD/HX HD1430R Mitsubishi 6D16-TLE2A应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Mitsubishi 6D16-TLE2A

  润滑油容量: 32 升
   
 • 摆动齿轮

  润滑油容量: 11,6 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 280 升 (液压油箱), 润滑油容量: 465 升 (液压系统包括油箱)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 4 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 37 升