Bobcat 挖掘机 E55 Kubota V2403-M-D1-TE3B (2012 并迟于)

您的Bobcat 挖掘机 E55 Kubota V2403-M-D1-TE3B (2012 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Kubota V2403-M

  润滑油容量: 7,1 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 54,9 升 (完成)
   
 • 行走减速装置

  润滑油容量: 1 升 (每个轮毂)
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 8,3 升