Bobcat Multiple tool carriers 2400-MTC

您的Bobcat Multiple tool carriers 2400-MTC应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Perkins 4.236

   
 • 减速齿轮

   
 • 前桥差速器

   
 • 后桥差速器

   
 • 液压系统

   
 • 齿轮箱

   
 • 润滑点/润滑嘴