Bobcat 伸缩臂搬运车 T3093CD Perkins 1004.40T (2000-2004)

您的Bobcat 伸缩臂搬运车 T3093CD Perkins 1004.40T (2000-2004)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins 1004.40T

  润滑油容量: 6,5 升
   
 • 传动箱

   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 10,5 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,7 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 10 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,7 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 70 升
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,4 升
   
 • 冷却系统