Bobcat 轮式装载机 AL275 (2005-2010)

您的Bobcat 轮式装载机 AL275 (2005-2010)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Kubota V2403-M

  润滑油容量: 13,2 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 3,5 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,3 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 4 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,3 升
   
 • 后桥高速差速器

   
 • 液压系统

  润滑油容量: 46 升 (液压油箱), 润滑油容量: 55 升 (系统)
   
 • 液压制动系统

  润滑油容量: 0,25 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 9 升