Case 轮式挖掘机 WX WX90 (2001-2007)

您的Case 轮式挖掘机 WX WX90 (2001-2007)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 发动机 Perkins 1004.42

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 前桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,9 升
   
 • 变速器

  润滑油容量: 1,2 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 7 升
   
 • 后桥轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,9 升
   
 • 摆动减速装置

  润滑油容量: 3 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 120 升
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 18,5 升