Case 轮式装载机 221D Perkins 704-30 (2002-2005)

您的Case 轮式装载机 221D Perkins 704-30 (2002-2005)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 Perkins 704.30

  润滑油容量: 8,5 升
   
 • 传动箱 (4x4)

  润滑油容量: 3,7 升
   
 • 前桥和后桥差速器

  润滑油容量: 3,7 升
   
 • 液压系统

  润滑油容量: 65 升 (总量), 润滑油容量: 40 升 (液压油箱)
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 0,5 升
   
 • 静液压变速器

  润滑油容量: 0-0 升 (与液压系统结合)
   
 • 润滑点/润滑嘴

   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 15,5 升