Caterpillar 铰接式倾卸卡车 730 Tier 3 WWB (2007 并迟于)

您的Caterpillar 铰接式倾卸卡车 730 Tier 3 WWB (2007 并迟于)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 C11 Acert

  润滑油容量: 41 升
   
 • 传动箱

  润滑油容量: 18 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 41 升
   
 • 变速器 + 液力变矩器

  润滑油容量: 36 升
   
 • 后桥主差速器

  润滑油容量: 46 升
   
 • 后桥尾差速器

  润滑油容量: 47 升
   
 • 轮毂减速装置

  润滑油容量: 5 升 (每个轮毂)
   
 • 液压转向和制动系统

  润滑油容量: 151 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 67 升