Caterpillar 铰接式倾卸卡车 740 AXM (直到 2008)

您的Caterpillar 铰接式倾卸卡车 740 AXM (直到 2008)应使用哪种机油?针对所有零件的完整建议,例如发动机、齿轮箱(变速差速器)、制动系统、动力转向系统和冷却系统。
 • 卡特彼勒 3406E ATAAC

  润滑油容量: 38 升
   
 • 中央差速器

  润滑油容量: 73,5 升
   
 • 主传动装置

   
 • 传动箱

  润滑油容量: 21 升
   
 • 前桥差速器

  润滑油容量: 75 升
   
 • 变速器 + 液力变矩器

  润滑油容量: 36 升
   
 • 后桥差速器

  润滑油容量: 73,5 升
   
 • 冷却系统

  润滑油容量: 80 升
   
 • 制动/起重机系统

  润滑油容量: 233 升
   
 • 转向系统

  润滑油容量: 97 升